Avhandlinger og eksamensoppgaver

Rent formelt er jeg kvalifisert til å veilede master- og doktoroppgaver, siden jeg selv er doktorert sivilingeniør. Der jeg ikke har teknisk innsikt til å mene noe om innholdet, bidrar jeg med stil, oppbygning og språk. Ofte er hovedfaglærer eller veileder lite tilgjengelig, og du er overlatt til deg selv i vesentlig grad. Kanskje kan jeg bidra til å kutte noen hjørner.

I mitt eget doktorgradsarbeid fikk jeg faktisk mer pirk og oppfølging enn jeg syntes var fruktbart. Det er høye krav til stringens i en slik avhandling, så det var kanskje berettiget til en viss grad? Det var nok en nyttig læring der, uansett.

De fleste doktoroppgaver skrives på engelsk i dag. Det er litt synd, for det gir norsk en lavere status, men vi må nok ta dette medhårs. Jeg har språkøre så det holder til en solid engelsk tekst, både med stil og rettskrivning.

Før jeg var ferdig som doktorand, veiledet jeg flere diplomoppgaver (master-).