Språkvask

Jeg er like språksulten på både engelsk og tysk, og tilbyr altså språkstøtte og –vask på flere språk. Jeg snakker tysk og engelsk omtrent like flytende, med høy ambisjon om å ha grammatikk og stil på stell. Diplomoppgaven min som sivilingeniør skrev jeg på tysk i Aachen, der jeg oppholdt meg 8 måneder. Jeg var gift svensk første gang, og har dermed denne kilden som passiv del av referanserammene. Jeg snuste også på italiensk en periode, men tok det ikke til noe praktisk brukbart nivå.

Der det er mulig, leker jeg også gjerne med språket, og finner på ord der det tjener hensikten og blir forstått.

Min ulempe er at jeg kan bli litt vel grundig når jeg går gjennom en tekst. Hvis jeg skal hjelpe noen med en tekst på profesjonell basis, må jeg holde meg selv i ørene og påpeke svake steder og skrivefeil, og la oppdragsgiveren gjøre tekstarbeidet. Men, hvis det trengs og det er rom for det, kan jeg selvsagt ta på meg å gjennomarbeide en tekst grundigere.