I presens AS

I presens AS ble stiftet 2014, primært som basis for min kone Christines gestaltterapi siden jeg har full ingeniørjobb.Navnet gjenspeiler at vi begge er i ”flytsonen”, her og nå, når vi arbeider som best på hvert vårt felt.

Min virksomhet som illustratør og formgiver bør ikke blandes sammen med psykoterapi, så vi har etablert to separate domener for å holde hennes klienter unna meg. Dette er altså ikke selvstendige selskap, bare underbruk av I presens AS. Hennes heter www.gestaltterapeut.no, og du har selv navigert deg til www.svennestreker.no. Fra vårt felles http://www.ipresens.com/ blir det lenket til de to sidene våre.

Vår felles logo, for I presens AS, er også Christines logo for virksomheten som gestaltterapeut. Möbiusringen passer ved at den veksler mellom inn- og utside, den er uendelig, og den er mystisk nok den eneste (?) geometriske formen som ikke lar seg uttrykke matematisk. Christine ønsket at jeg lagde den gull-aktig, fordi god terapi er av stor verdi.

Akvarell-logo 1b 240px

Domenenavnet Svennestreker kom seilende under en meditativ padletur. Beskrivende, og samtidig med et ordspill. Jeg bare måtte justere mester-logoen til en svenne-variant. Kan jeg ikke være mester, får jeg være …

Mester-sven, hovedlogo

Den sittende mannen som ser seg selv bli tegnet, var lenge mitt logoforslag. Manfred Eschers hender som tegner hverandre er en fjern inspirasjon. Du vet han som tegnet vannet som renner i sirkel, via et vannhjul?

logo 250px

Her nedenfor er mitt foreløpige forslag til visittkort. Jeg skal endre logo og tittel, dette stammer fra før vi fant at virksomhetene måtte få hvert sitt domene. Men også her er det elementer av selvreferanse, ved at kortet er et bilde av et kort, på et kort. Og figuren sitter halvveis ute av kortet. Dette har jeg snekret med Illustrator og Photoshop i god forening.

persp-visittkort, skisse