Presentasjonsgrafikk

Her finner du tegninger som er mer forseggjorte enn det som kan kalles ‘clip-art’. Innholdet her skiller seg også fra ting jeg lager for bøker og trykksaker, selv om det ikke syns så godt på selve tegningene.

DENNE SIDEN SKAL FORELØPIG IKKE PUBLISERES. ALT AV PRESENTASJONSGRAFIKK GÅR SAMLET