Hus og hage

Jeg leste et sted at under 30% av oss kan lese byggetegninger. Med det antar jeg det menes å se for seg rom og hvordan ting henger sammen tredimensjonalt. I dag kan man bruke av sin fritid til å sette seg inn i et 3D-tegneprogram (DAK, CAD) eller betale noen (arkitekten eller andre) for å tegne på skjerm. Hvis det du vil bygge ikke allerede er skapt og tegnet på skjerm, må du huske på at det kan ta svært mye (betalt) tid å lage en skjermmodell. På min ingeniør-arbeidsplass blir vi stadig overrasket over hvor mange timer tegnerne bruker. Men trenger du arbeidstegninger med millimeter-nøyaktighet i idé-fasen?

Hvis du trenger en grøvre skisse, kan jeg lett lage en 3D-tegning som gir deg et tilstrekkelig godt inntrykk, med ting i (innbyrdes riktig) skala. Utgangspunktet for den følgende, raske skissen var fasadetegninger i skala (oppriss), og plantegninger (grunnriss). Disse ble redigert etter at denne og andre 3D-skisser var studert.

Perspektiv av Solbakken fra NV-007

Rommet i det motsatte hjørnet av huset ville få mange rare takvinkler som ville bli synlige i rommet. De var ikke lette å se for seg uten denne:

Perspektiv fra SØ, av arb-rom 72

Det ble også laget en tegning der jeg virtuelt plasserte meg inne i rommet, med et hyper-vidvinkelperspektiv.

Muligheten for det flate taket ble oppdaget gjennom slik drodling, og at trappen opp måtte få gå på utsiden av gammel takkonstruksjon:

Perspektiv fra NØ av tak og gang-006

Vi kan sitte sammen og dra streker på direkten, slik at du også ser hvordan dine ulike forslag ser ut – og viktigst: at de overhode lar seg gjennomføre. Deretter kommer detaljtegning, og dermed har du kuttet tid- og kostnadshjørner i prosessen.

Ved byggesøknad til kommunen vil du trenge grunn- og oppriss, med koter og tomtegrenser. Tomtekart trengs ofte i 1:200 eller 1:500. Jeg bruker Adobe Illustrator til å lage dette, og legger inn kommunens eller andre kartdata for å få alt til å stemme. Dermed sikrer du raskere saksgang og lettere dialog med kommunen. I neste bilde er kommunens kartmateriale skalert og lagt sammen på ulike lag med nye konturlinjer på. Terrengsnitt er også angitt (snittene er ikke vist her, bare hvor de går), for å dokumentere at fyllingen (ikke) overskrider søknadskravet på 1,5m over opprinnelig terreng.

Solbakken, terrengendring mot SØ-004

Hage

Uansett om en fylling overskrider kommunens søknadskrav eller ikke, vil det kunne være nødvendig (iallfall for godt naboskap) å formidle planene til dem som får ny verandautsikt. Her er et par bilder som kan sammenholdes med et kart, og gjør det enklere å snakke fakta:

Fra Konows veranda m nytt terr-011

Her er det brukt vidvinkelfoto, som er «bleknet» med bildebehandleren, skrevet ut, tegnet på, skannet og kontrastforsterket før det var klart til å vises fram.

Hvis noen skal slippes løs i hagen med grov redskap, er det godt å ikke lure på om gravemaskinføreren har forstått hva du vil. Det neste bildet i A4-format ble stukket i hånden på ham som skulle herje i denne delen av en tomt. (Samme framgangsmåte som forrige bilde.) Det ble nøyaktig som ønsket:

Mot V, fra huset-008

Interiør og innredning

Ved planlegging av et rom eller innredning i det, finnes det nå lavterskel-programvare som gjør det forholdsvis lett å lage fullgode scenarier. Jamfør IKEAs kjøkkenhjelper. Har du ikke ork, tid eller mulighet til det, og vil tenke høyt mens ting raskt blir til foran nesa på deg, kan vi dra noen skisser for hånd. Etter at ting er fastlagt, trenger kanskje snekkeren detaljerte anvisninger til hvordan kjøkkenøya skal bygges? Det kan se slik ut:

Kjøkkenøy-tegn 18mai12-003

Da vi bygde om på kjøkkenet, så vi for oss en koselig vindusplass, som ble skissert slik:

vindushjørne kjk-005

Så ble det sluppet løs på snekkerne. Både de og vi hadde ideer under arbeidet, så slik ser den ut i dag – dørene til venstre er fra en revet bygård og venter på å bli gjort ferdige, og skuffene under sitteflaten har hjul på seg. Den skjulte skapdøra er satt på gløtt. (Det svarte lurvet på puta er en ytterst mobil og trofast fotvarmer)

Vindushjørnet, foto 72