Kunst på bestilling

Her tenker jeg på noe som faller utenfor de illustrasjonskategoriene som er nevnt ellers på nettsiden. Har du et begrep, en følelse eller annet du gjerne ville sett i en strek, eller i en fysisk form? La oss tenke og spinne i lag. Her er vi utenfor taksametersonen.