Presentasjoner

–  Vil du at tilhørerne skal lytte til deg, eller skal de heller lese på skjermen?

–  Savner du den figuren som beskriver budskapet ditt skikkelig bra?

Det er lett å lage en Powerpointpresentasjon, og like lett å lage en som fungerer fryktelig dårlig. Ta en tur på Ted og se hvordan de beste når fram med sine budskap. Nesten ingen bruker tekst. Og bare stikkord, som de ofte leser høyt.

Publikum har sett mange datagenererte figurer, og synes derfor ofte at det «organiske» i noe håndlaget kan være godt å hvile øynene på. Det er også gjerne et godt komplement til data-stram tekst og innramming.

Presentasjonsgrafikk er med fordel enkel, kanskje stilisert, og bruker gjerne gjenkjennbare symboler for å illustrere noe abstrakt. Hvis det er rom for det, legger vi inn noe med humor. Og, jeg tegner den altså for deg, om du vil. I galleridelen av nettstedet finner du flere eksempler på såkalt ‘clip-art’ og mer omfattende presentasjonsmateriale.

Hvis du vil at jeg skal hjelpe deg med presentasjonen din, kan tilnærmingen være denne, avhengig av hvor mye du trenger støtte til:

  1. Vi identifiserer budskapet.
  2. Hvem er publikum?
  3. Vi gjør oss tanker om hvilke referanserammer tilhørerne har, og dermed hvilke figurer de kjenner igjen. Har du bilder du tenkte å bruke? Eller noe å bygge på?
  4. Jeg foreslår en disposisjon, hvis du ikke alt har noe du vil følge.

Ledestjerner:

  • Ett, til maks tre stikkord eller budskap per side. Helst kun ett synlig av gangen.
  • Et bilde du kan snakke rundt. Eventuelt animasjon av tekst eller bilder som følger resonnementet ditt. Du kan være en slags voice-over til en levende presentasjon!
  • Trenger du flere stikkord, legger du dem ikke på skjermen.