Storyboards

Ingen laget, så langt. Dette handler om raske skisser til film eller 3D-animasjon. Folk, figurer, med teft for perspektiver, anatomi, rom, bevegelse.

En variant av dette kan være disposisjon til en presentasjon, fordi det også handler om å utvikle en tankerekke.