Ingeniør-konsulenttjenester

Som antydet under skrytesiden om meg, er jeg doktor ingeniør, dvs 1,5 ganger sivilingeniør. Altså 33 eksamener fram til sivilingeniør-diplom og så 15-16 til før jeg leverte doktoravhandlingen. Den er en forskerutdannelse, strengt tatt. Som CV-sammendraget viser, har jeg ikke gjort noen akademisk karriere, men snarere jobbet jordnært og praktisk, alltid med tørst etter å forstå ting til bunns.

Jeg tar små og mellomstore oppdrag innenfor vedlikeholds- og prosessteknikk.

I grove trekk: skade- eller problemanalyse, og så vurdering av tiltak som tar et onde så nær roten som vi kan, med eierskap fra alle som skal leve med tiltakene.

Nøkkelord er kreative innfallsporter, enklest mulige tiltak, kostnadseffektivitet.

Å jobbe driftsnært betyr å respektere bedriftskulturen, og foreslå tiltak som harmonerer med den.

Det er en betingelse at oppdragene ikke er i konflikt med interessene til min hovedarbeidsgiver, FMC Technologies. Vi ligger altså unna undervannsteknologi og -prosesser.

Fartstid og detaljer

Siden vårt AS ble etablert i 2014, har jeg gjort en studie for Euronav, en betydelig belgisk reder og skipsoperatør. Det ble levert en rapport med beregninger og anbefalinger til reduksjon av hydrokarbonutslipp fra en FSO (råoljelagringsskip).

Beregningene inkluderte termodynamiske simuleringer av gass-væskelikevekter, og tilhørende respons på trykkendringer under skipets operasjoner.

Anbefalingene innbefattet råd om hvordan skipet bør operere for å minimere utslippene, og kostnadsestimater for nødvendige modifikasjoner om bord. Grunnlag for dette arbeidet er i første rekke mitt mangeårige arbeid med reduksjon av slike utslipp, og erfaring fra utstyrsinstallasjon og operasjoner på råoljetankere.

Skal jeg tillate meg å være ubeskjeden, vil jeg hevde at mitt grep om teori og praksis på dette feltet er helt i teten. Jeg trekker også veksler på langvarig driftserfaring i prosessanlegg av ulike slag. Djevelen ligger i detaljene, og man må våge å få skitt under neglene for å kunne gi anbefalinger som holder vann.

Vedlikehold- og prosessutvikling

Ved siden av hydrokarboner og håndtering av disse, har jeg altså fartstid fra en bedrift med et verdensledende vedlikeholdssystem, Hydro Agri, nå Yara i Porsgrunn. I tillegg til å tre inn i dette systemet som vedlikeholdssjef og senere fabrikkinspektør, har jeg arbeidet med å videreutvikle det.

Små og mellomstore oppdrag kan eksempelvis favne…

  • Skadeanalyse og tiltaksanbefaling, eksempelvismed kartlegging av full årsakskjede via rotårsaksanalyse (RCA),.
  • Hazop- eller hazid-ledelse, FME(C)A, …
  • Rådgivning ved RCM-innføring (Reliability Centered Maintenance) eller et enklere vedlikeholdssystem.

Også i slik rådgivning er jeg avhengig av driftsdata og førstehånds-informasjon fra driftspersonell. Dermed kan jeg ta stilling til prosessforbedringer og andre tiltak som kan forventes å gi høyere oppetid, fremdeles i tett samarbeid med drift. Forankring og oppmerksomhet fra ledelsen er en betingelse for suksess. Uten fullt eierskap fra sjef til operatør kan mitt bidrag være helt uten effekt, selv ved en isolert utstyrsvurdering. Ting skal nemlig drives og vedlikeholdes.