Meg selv

Født i Oslo 1962. Hvor gammel er jeg da? Jeg sier til barna at jeg føler meg som en uforholdsmessig erfaren 25-åring. Vi flyttet med min fars shipping-jobb til Kristiansand i ´69. Dermed fikk jeg alle skoleår der, til jeg dro til Trondheim etter militæret og gikk på NTHs maskinlinje. Linjevalget reflekterer at jeg er ganske tredimensjonal i hodet, jeg liker det håndgripelige som er lett å forestille seg. Langdiplom i Aachen, Tyskland.

Tommel opp m NTH-ring fargelagt

Jeg doktorerte i Trondheim i ’91, med nesa i en lab-motor og fortsatt forskning på motorforbrenning. Ved siden av underviste jeg i kjemi på videregående, og veiledet diplomstudenter. Veldig trivelig, alt sammen.

Jeg sluttet aldri å tegne. Det har blitt en del oppdrag oppigjennom, og de fleste er referert på disse sidene.

Grovt sett har likevel teknikk i prosessindustrien gitt økonomisk stabilitet og rom, se liste nedenfor. Jeg har vært vedlikeholdssjef på Hydro og har en del lederutvikling i bagasjen, men trives best med ingeniørfaglige utfordringer. Enn så lenge.

Forretningsutvikling har også gitt fagbredde. Jeg drev Venturie AS som «altmuligmann» i tospann med arbeidende styreformann, men er nå tilbake i et større konsern, der jeg utformer prosessanlegg for oljehåndtering på havbunnen. Litt enkelt sagt. Dette er FMC Technologies i Asker.

Med denne fagbredden og erfaringen tilbyr jeg ingeniør-konsulenttjenester, se mer om dette i eget menypunkt.

 

Det som er vesentlig når jeg tegner, er at jeg kan trekke veksler på min fulle bredde av fagkompetanse som maskin-/ prosessingeniør og prosjektleder i illustrasjonsoppdragene jeg får. Oppdragsgivere er glade over at jeg kan foreslå vinklinger basert på ingeniørbakgrunnen min. Illustratører må ellers ofte læres opp først, og det koster tid og penger.

 

I 2002 jobbet jeg på Hydro Oleochemicals i Sandefjord. Vi ble solgt til belgiere, som la ned min forretningsutviklings-avdeling, og dermed stod jeg uten jobb, men med en liten sluttpakke. Denne brukte jeg til å starte eget firma, der jeg endelig skulle prøve meg som illustratør og industridesigner. Det er en tøff bransje. Selv om jeg gjorde det meste etter boka, bar det seg ikke, og jeg ble etter hvert lønnsslave igjen.

 

Nå er basen Asker, og Christine og jeg har bygget på huset for at hun kan drive som psykoterapeut hjemmefra. Lokaler er dyre her i bygda… Jeg har også fått mer plass til mitt. Vi stiftet I presens AS i 2014, som et felles foretak. Navnet gjenspeiler at vi begge er i ”flytsonen”, her og nå, når vi arbeider som best på hvert vårt felt.

 

CV-utdrag:

 • AS Union, Skien. Vedlikeholdsprosjekter, prosessutvikling. Vannrens, fastbrenselhåndtering, energibalanser.
 • Hydro Agri, Porsgrunn. Vedlikeholdsleder, fabrikkinspektør. Prosess, sikkerhet. Altså maskin-/prosessfag, materialteknikk, uorganisk kjemi, personalledelse, forretningsutvikling.
 • Hydro Oleochemicals, Sandefjord. Produktutvikling, forretningsutvikling, markedsarbeid, organisk kjemi.
 • Eget enkeltmannsforetak. Illustrasjon, industridesign
 • Venturie, Kristiansand. Produkt-, prosess- og forretningsutvikling for gassgjenvinning på råoljetankere. Firma i oppstartsfasen. Arbeid i hele spennet fra markedsføring til installasjon på skip.
 • Origo Mobikom, Kristiansand. Vedlikeholdsteknikk, konsulent til landindustrien.
 • FMC Technologies, Asker. Prosessutvikling, prosjektledelse, undervisning.
 • Pluss en hel haug med kurs, også formell prosjektledelse og lederutvikling.

Formgiving og kunst: Form og farge på NTHs arkitektlinje, diverse kurs, og hospitering på Asker kunstfagskole. Ellers autodidakt. Bruker hovedsakelig Adobe-programmene når jeg jobber grafisk på skjerm.

‘Ekstrakurrikulært’:

 • Ridder av den akademiske ordenen Vrangstrupen
 • Tidvis konkurrerende terrengsyklist
 • Filosoferende kystpadle- og fjellfant.